Waluta:
PLN

Formularz zwrotu towaru

Opublikowano:

FORMULARZ ZWROTU TOWARU 
NUMER ZAMÓWIENIA: ........................................ DATAZAMÓWIENIA: …………………………………. 
NUMER FAKTURY/PARAGONU: ................................................................................. ………………………………………... 
IMIĘ I NAZWISKO:………………………………………………………………………………………………. 
ADRES:………………………………….................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
TELEFON: .................................................................... EMAIL: .......................... ………………………………. 
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) 
nazwa Banku: ....................................................................................... ……………….. 
Numer rachunku: ………………..………………..………………..…………………. 
 
 
 
 
Uwagi Klienta:…………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
 
Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu. 
 
 
 
 
 
……………..………………………………… (czytelny podpis Klienta)