Waluta:
PLN

Prawo do odstąpienia od umowy - Formularz odstąpienia od umowy

Opublikowano:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

                                                                                                                      SEA Light sp. z o.o.        

                                                                                                                    80-531 Gdańsk      

                                                                                                           ul. Sucha 22

 

 

 

 

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

L.p.

Nazwa

Ilość

Cena zakupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data odbioru rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Klienta: ………………………………………….………………………………………………………….

Adres Klienta: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

………………………………………                                                             ……………………………………………

                 Data                                                                                                                 Podpis Klienta